Kinderkring

Hier komt binnenkort het materiaal wat voor de kinderkringen gebruikt wordt te staan. Te denken is aan leuke podcasts over het onderwerp van de kinderkring, filmpjes of werkbladen, zodat hier thuis (al) over gepraat kan worden.

Zondag 20 september

Groep 1-4
Groep 5-8
Podcast voor groep 5-8

Zondag 27 september

Puzzelblad