Kinderkring

Zondag 2 mei

Best Friends

Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep op de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; wat zij samen meegemaakt hebben, is nog nooit ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar.
Werkblad 1
Op deze kleurplaat staan BFF’s. Je ziet ze op de rug. Wie is jouw beste vriend?
Nodig: kleurpotloden, stiften.

werkblad 1

Werkblad 2
Het lied dat past bij deze lezing zingt: ‘God gaat met je mee. Hij wijst je de weg. Daarom ben je nooit alleen, kom je altijd goed terecht’. ‘… bij angsten en gevaar… wanneer het moeilijk werd…’, brengt hij ‘je veilig thuis’. De kinderen gaan met het werkblad op speurtocht langs een weg vol richtingaanwijzers. Leg de richtingaanwijzers per regel op de goede plaats in het systeem. Het is echt een heel gepuzzel. Als het af is, lezen ze een zin. Oplossing: Dit is de weg: hier links, daar rechts. Voorbij angst en verdriet.
Nodig: pennen.

werkblad 2

Zondag 9 mei 
Om te bewaren
Bijbel: Johannes 15:9-17
Jezus heeft een opdracht voor zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij noemt hen vrienden – geen slaven of knechtjes, maar echte vrienden.
Werkblad 1
Jezus zorgde goed voor andere mensen. En hij zei tegen zijn vrienden: ‘Wat ik doe, dat kunnen jullie ook gaan doen.’ Deze dag hebben de kinderen misschien goed voor hun moeder gezorgd met een ontbijtje. ‘Zorgen’ kan ook zijn dat je iemand iets leuks geeft. Vandaag is het Moederdag; de kinderen
knutselen een bloem met het werkblad. Tip: Gebruik glitters voor een uitbundig effect. Wat oudere
kinderen vouwen hartjes op een eenvoudige manier met papier en plakken ze in de bloem. Kijk voor vouwinstructies bijvoorbeeld op Pinterest.
Nodig: kleurpotloden, stiften, glitters, lijm; eventueel kleine vouwblaadjes.

werkblad 1

Werkblad 2
De vrienden van Jezus vertellen elkaar over alles wat Jezus gedaan heeft. Over wat hij zei over liefde en zorgen voor elkaar. Zij proberen te doen wat Jezus ook heeft gedaan. Zo blijft zijn liefde altijd bestaan. Zorgen voor elkaar is een manier waarop liefde zichtbaar wordt. Met het werkblad denken de kinderen erover na hoe en voor wie zij kunnen zorgen. Aan de linkerkant schrijven zij erover. Aan de rechterkant tekenen zij erover.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm

werkblad 2

Zondag 16 mei 
Gebed voor de wereld
Bijbel: Johannes 17:14-26
Jezus vertelde de mensen over God. Hij praatte veel met mensen en hij sprak met God. Over onrecht, over nood en zorg, over geloof en ongeloof.
Werkblad 1
Dit werkblad sluit aan bij het gespreksonderwerp in Kind op Zondag: ‘Waar wil jij voor bidden?’ Kinderen kunnen dat delen, voor sommige kinderen is het moeilijk of lastig om er woorden aan te geven. Zij tekenen erover.
Nodig: (kleur)potloden, stiften.

werkblad 1

Werkblad 2
Jezus bidt voor de wereld. Vraag eens: ‘Als jij denkt aan onze wereld, waar zou jij dan voor willen bidden?’ Begin maar klein: noem een naam van een familielid bij elk poppetje met een F, een vriend of vriendin bij elk poppetje met een V, iemand uit jouw dorp of stad bij elke S, iemand uit Nederland bij een L en iemand uit de wereld bij een W. Zo kom je de hele wereld rond. Kinderen kennen ongemerkt veel mensen, van sport, muziek, school, jeugdjournaal, de camping, vloggers en andere media. Zijn er thema’s waarvoor je zou willen bidden? Schrijf ze op de wereldbol.
Nodig: kleurpotloden, stiften en pennen

werkblad 2